logo img

Wychodząc naprzeciw coraz bardziej zaawansowanym wymaganiom klientów, poszukujących odpowiednich rozwiązań bazodanowych, stworzyliśmy platformę SMP. Jej zadaniem jest wsparcie procesów zarządczych na każdym ich etapie, w dowolnej strukturze organizacyjnej, w oparciu o powszechnie dostępne a jednocześnie najnowsze technologie. Jej celem jest ułatwienie i przyspieszenie decyzji o wdrażaniu nowych i rozbudowie istniejących rozwiązań IT, które mają usprawnic procesy biznesowe w Państwa firmie.

Dysponując zaledwie dostępem do Internetu, przy pomocy naszej aplikacji, otrzymują Państwo potężne narzędzie informatyczne zdolne spełnić szeroki wachlarz Waszych oczekiwań. Jak powszechnie wiadomo obecnie kluczową kwestią jest nie tyle sam dostęp do informacji ale wyodrębnienie z ogromnych zasobów odpowiednich i przydatnych danych oraz umiejętne przetworzenie ich aby stały się pomocne w podejmowaniu decyzji. Ponad to globalne uwarunkowania biznesowe stwarzają konieczność reagowania na ciągle zmieniające się otoczenie zarówno gospodarcze, prawne jak i ogólnospołeczne przedsięwzięcia. Jeśli wziąć pod uwagę to że, nowoczesne procesy biznesowe coraz częściej przekraczają granice organizacji podległej osobie zarządzającej a to z kolei powoduje że, zarządzanie odpowiedzialnością osób spoza organizacji jak i własnych pracowników wymaga zaawansowanego systemu IT, opartego na nowoczesnych standardach zarówno dla uzyskania potrzebnych informacji, jak i dla automatyzacji czynności zarządczych, czyli monitorowania, analizowania, planowania. Zarządzanie procesami to zarządzanie czynnościami, zdarzeniami, danymi wejściowymi oraz rezultatami a przede wszystkim zarządzanie relacjami między nimi. Dlatego coraz większego znaczenia nabierają w zarządzaniu aplikacje biznesowe oparte o wykorzystanie rozwiązań webowych, w pełni skalowalne, dokładnie odpowiadające aktualnym potrzebom klienta. Wdrażane na indywidualne zamówienie zyskują szczególne i oryginalne właściwości tzw. systemów dedykowanych, rozumie się przez to projektowanie systemu dokładnie według specyfikacji wymagań określonych przez klienta .

Specyfika procesów biznesowych w każdej firmie jest niepowtarzalna. Nawet w przypadku podobieństwa szkieletu procesów elementarne zadania wymagają zastosowania indywidualnych rozwiązań. Aby sprawnie obsłużyć dużą liczba złożonych procesów biznesowych staje się koniecznym zastosowanie dobrego systemu informatycznego.

Analiza obiektywnych ocen wdrożeń systemów wspomagających zarządzanie wskazuje skalowalność jako największą zaletę systemów informatycznych.